Algemene voorwaarden


ARTIKEL 1 DEFINITIE EN TOEPASSING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN


ARTIKEL 2 GEDEELTELIJKE INVALIDITEIT


ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN


ARTIKEL 4 LEVERING


ARTIKEL 5 TRANSPORTRISICO'S EN KOSTEN


ARTIKEL 6 VORDERINGEN


ARTIKEL 7 TARIEVEN, PRIJZEN EN KOSTEN


ARTICLE 8 PAYMENT


ARTIKEL 9 EIGENDOMSVOORBEHOUD


ARTIKEL 10 BEËINDIGING


ARTIKEL 11 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID


ARTIKEL 12 OVERMACHT


ARTIKEL 13 INTELLECTUELE EIGENDOM, AUTEURSRECHT EN GEHEIMHOUDING


ARTIKEL 14 GEGEVENSBESCHERMING


ARTIKEL 15 TOEPASSELIJKE WETGEVING / CONFLICTENToepasbare wetgeving / conflicten


ARTIKEL 16 ONTHEFFING


Aanmelden voor notificaties
U bent aangemeld voor notificaties
U bent afgemeld voor notificaties
Klik om aan te melden voor notificaties
Bedankt voor het aanmelden!
U bent aangemeld voor notificaties
U zult geen notificaties meer ontvangen
Beheer Website Notificatie
AANMELDEN
AFMELDEN
Deblokkeer notificatie
Volg deze instructies om notificaties toe te staan.