Wij zijn op weg naar duurzaamheid

Een organisatie in de 21e eeuw kan niet worden begrepen zonder een drievoudige impactoriëntatie: economie, milieu en sociaal engagement zijn de drie pijlers waarop wij willen blijven groeien, met de vaste overtuiging dat duurzaamheid als organisatie hand in hand moet gaan met de belangrijkste aspecten die de toekomst van de komende generaties zullen bepalen.

image

Wij richten ons op de drie pijlers van duurzame ontwikkeling: milieu, maatschappij en economie.

 

 

image

Onze doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling

Wij streven naar duurzame groei via een inspanning van diagnose, analyse van de context, voortdurende meting en het zoeken naar uitmuntendheid, met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties als basis voor ons werk. 

Bij Emuca richten wij ons op 11 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen waarop wij onze acties richten

image

 

 

Wij richten onze inspanningen momenteel op deze 11 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) 

 

 

Koolstofvoetafdruk

Klimaatverandering is een realiteit die aanwezig is in onze duurzaamheidsstrategie en daarom is onze meest potentiële indicator van klimaatverandering de koolstofvoetafdruk. In 2022 hebben we onze basisemissies van scopes 1 en 2 berekend en we zijn bezig scope 3 toe te voegen, wat overeenkomt met het laatste niveau. Hoe? Door te proberen de impact op de logistieke en waardeketenprocessen te verminderen. 

Wij voeren verschillende acties uit om de milieueffecten van onze bedrijfsactiviteiten tot een minimum te beperken

 

 

image

Opvolging en meting van ESG-indicatoren

EMUCA heeft een reeks milieu-, sociale en productie-indicatoren en -metingen ontwikkeld. Ze staan allemaal op onze scorekaart en stellen ons in staat de prestaties van de organisatie periodiek te analyseren en zo de strategische besluitvorming te verbeteren. 
 
Van alle doorgevoerde verbeteringen lichten we de volgende eruit: 

  • Ecodesign in nieuwe producten 
  • Vermindering van containers en verpakkingen 
  • Vooruitgang in maatregelen voor gendergelijkheid 
  • Solidariteitsacties 
  • Vermindering van onze koolstofvoetafdruk 

Deze acties kunnen worden weergegeven in verslagen en mededelingen, waardoor het imago en de transparantie van het bedrijf worden versterkt.

image

Maatschappelijk verantwoord ondernemen / ESG / duurzaamheidsverslagen

Elk jaar voeren wij een diagnose uit op basis van de metingen en de status quo van de sociale en ecologische duurzaamheid van de organisatie en vertalen die in een publiek toegankelijk verslag dat in de grootst mogelijke transparantie de steun en het engagement van het management op dit gebied wil aantonen.

image
Aanmelden voor notificaties
U bent aangemeld voor notificaties
U bent afgemeld voor notificaties
Klik om aan te melden voor notificaties
Bedankt voor het aanmelden!
U bent aangemeld voor notificaties
U zult geen notificaties meer ontvangen
Beheer Website Notificatie
AANMELDEN
AFMELDEN
Deblokkeer notificatie
Volg deze instructies om notificaties toe te staan.