.

Onze 3 Waarden, die ons definiëren en vertegenwoordigen

We promote your human creativity
Predictable solutions, unpredictable skills
Keeping it simple
Responsible

We promote your human creativity
We love our work, we know what we mean in people’s lives because we work from the end consumer’s point of view. What moves us in our day to day is the same thing that makes us want to inspire and be part of the lives of others.

Predictable solutions, unpredictable skills
The quality of our products and our service is what makes us reliable and predictable. A perfect foundation on which to build infinite solutions. The same ones that provide freedom, and motivate the creativity that ensures unpredictable and unexpected results.

Keeping it simple
We are the beginning, the lever for others to build on. We inspire from the simplicity and ease of reaching results for others, to whom we give the tools to imagine and create.

Betrokkenheid bij het milieu

Emuca aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de organisatie en financiering van het beheer van afval van elektrische en elektronische apparaten en batterijen en accu's die op de Spaanse markt worden gebracht, waarbij wordt gezorgd voor een adequate milieuverwerking in overeenstemming met de geldende voorschriften, en wordt meegewerkt aan de bewustmaking en informatie-uitwisseling met onze klanten over het belang van een selectief beheer van dit afval.

Emuca's inzet voor het milieu is gebaseerd op het verminderen van de milieu-impact van haar activiteiten, het handhaven van een preventieve aanpak die het milieu helpt en de totale koolstofvoetafdruk van het bedrijf vermindert.
Daarom:

  • Wij voeren een beleid van voortdurende verbetering om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving en om elke verontreiniging van onze omgeving in alle vestigingen van de Groep te voorkomen.
  • Wij volgen voortdurend de milieueffecten van bestaande processen en/of producten.
  • Wij zorgen ervoor dat onze leveranciers van vervoer en verpakking interne milieubeheersystemen hebben ingevoerd of actieplannen hebben om de milieueffecten te verminderen.
  • Wij bevorderen het gebruik van eco-verpakkingen voor al onze producten om ervoor te zorgen dat de producten in de verpakkingen zo weinig mogelijk materiaal gebruiken, zo klein en licht mogelijk zijn en 100% recycleerbaar zijn.
  • Onze installaties beschikken over diensten voor reiniging, onderhoud en gescheiden inzameling van karton, hout, ijzer, aluminium, tonercassettes, enz. via erkende externe dienstverleners.
  • Wij vernieuwen onze vloot aan bedrijfswagens om ervoor te zorgen dat ze in optimale staat verkeren en goed functioneren, de juiste hoeveelheid benzine verbruiken en zo de uitstoot verminderen.

Sociale verantwoordelijkheid

Een van de leidende principes van Emuca is de verdediging van haar integriteit en reputatie, gebaseerd op de naleving van de wettelijke en reglementaire voorschriften en de ethische normen die gelden voor de markten waarop zij actief is.

Om dit engagement in de praktijk om te zetten, moet een sterke bedrijfscultuur worden geïmplementeerd op elk niveau van de organisatie, en moet een hele reeks beleidslijnen, procedures, gedragscodes en interne controles die in de gedragscode worden uiteengezet, worden opgesteld en voortdurend worden bijgewerkt.

Responsible

Emuca Gezinsverantwoordelijke Werkgever

Emuca begrijpt dat onze werknemers alleen productief kunnen zijn als ze hun beroepsleven kunnen combineren met hun persoonlijke omstandigheden. Deze combinatie verhoogt de tevredenheid, de betrokkenheid en het engagement van het team, bevordert de gelijkheid en verbetert het welzijn en de kwaliteit van de vrije tijd van onze werknemers.

Sinds 2007 is de Emuca Group houder van het prestigieuze EFR-certificaat (Family-Responsible Employer) dat wordt toegekend door de Stichting +familia als erkenning voor de inspanningen van het bedrijf op dit gebied.

Onze onderneming werkt ook vaak samen met verschillende non-profitorganisaties en beroepscentra om mensen te helpen die moeilijkheden ondervinden bij hun intrede op de arbeidsmarkt.

De Emuca Group heeft een handboek met sociale voordelen dat meer dan 20 maatregelen omvat die de mensen die in onze organisatie werken, plezier en welzijn moeten bieden.

Code of Conduct and Responsible Practices

Ons Doel

Het doel van deze Code is te zorgen voor professioneel, ethisch en verantwoordelijk gedrag van de Groep en al haar werknemers, bij de uitoefening van hun activiteiten waar ook ter wereld, als basiselement van de bedrijfscultuur waarop de opleiding en de persoonlijke en professionele ontwikkeling van haar werknemers gebaseerd is. Hiertoe worden de beginselen en waarden uiteengezet die de relaties van de Groep met haar belangengroepen (werknemers, cliënten, aandeelhouders, zakenpartners, leveranciers, adviseurs, consulenten, agenten, distributeurs, verkopers, vertegenwoordigers, tussenpersonen en alle andere marktdeelnemers via welke zij hun bedrijfsmodel ontwikkelen) dienen te beheersen.

image
Aanmelden voor notificaties
U bent aangemeld voor notificaties
U bent afgemeld voor notificaties
Klik om aan te melden voor notificaties
Bedankt voor het aanmelden!
U bent aangemeld voor notificaties
U zult geen notificaties meer ontvangen
Beheer Website Notificatie
AANMELDEN
AFMELDEN
Deblokkeer notificatie
Volg deze instructies om notificaties toe te staan.